Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

Organigrama

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Profesor Titular de Universidad, área de Tecnología Electrónica

Lineas de investigación

  • Aplicacions de les xarxes de sensors sense fils i les tecnologies IoT,
  • Tècniques d’eficiència, fiabilitat i seguretat de sistemes microelectrònics basats en microprocessadors,
  • Nous dissenys de circuits per aplicació en algoritmes verd i computació llindar