Categorías
Sense categoria Transferencia

Resultados proyecto expt COPPI2020_1/009

Se presentan los resultados del proyecto piloto en el que ha participado INAGEA  “Millora de les tècniques i processos de reproducció asexual al cultiu del garrover ”.expt coppi 2020_1/009. Promotor: Amador Antich Matas. PRD Illes Balears 2014-2020. Línia: suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, convocatòria 2020